SPLIT PAYMENT

Od 01.07.2018 podatnicy będą mieli możliwość korzystania z tzw. mechanizmu split payment. Polega on na tym że zapłata podatku VAT będzie dokonywana na konto rachunku VAT, a zapłata kwoty netto na dotychczasowy rachunek bankowy  . Najważniejsze cechy rachunku: rachunek nie jest obciążony dodatkowymi prowizjami, opłatami rachunek zostanie otworzony przedsiębiorcom niezależnie od ich statusu dla celów Read more about SPLIT PAYMENT[…]