SPLIT PAYMENT

Od 01.07.2018 podatnicy będą mieli możliwość korzystania z tzw. mechanizmu split payment. Polega on na tym że zapłata podatku VAT będzie dokonywana na konto rachunku VAT, a zapłata kwoty netto na dotychczasowy rachunek bankowy  . Najważniejsze cechy rachunku:

  • rachunek nie jest obciążony dodatkowymi prowizjami, opłatami
  • rachunek zostanie otworzony przedsiębiorcom niezależnie od ich statusu dla celów VAT (także podatnikom zwolnionym z VAT)
  • każdy przedsiębiorca będzie posiadał jedno konto VAT – niezależnie od ilości posiadanych innych rachunków rozliczeniowych (więcej tylko na wniosek)
  • przy wykonywaniu przelewu wpisujemy dotychczasowy numer rachunku, to bank rozksięgowuje na kwotę netto + VAT, według naszego wskazania
  • w przypadku braku środków na rachunku VAT, rachunek zostanie obciążony do wysokości salda, a pozostała część zostanie pobrana z konta głównego

    Biuro Rachunkowe Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *